ESTAT D'ALARMA

Queda restringida la mobilitat nocturna entre les 22h i les 06h, amb excepcions.

Queda restringida la mobilitat fora del municipi de residencia des del divendres a les 6am fins dilluns a les 6am, amb excepcions.

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, excepte en les activitats amb restriccions específiques.

L'ús de mascareta és obligatori en tot els espais d'ús públic. 

Bars i restaurants amb servei a taula (06.30h a 21.30h)

 • En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • A les terrasses es permet un 100% d'aformanent garantint una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.

 

Bars i restaurants amb servei a domicili (fins les 23h)

 

Establiments i locals comercials minoristes

 • Límit general: 30% de l’aforament total amb un máxim de 800m2
 • Límit essencials: 50% de l’aforament per establiments minoristes d’alimentació, begudes, productes higiènics, primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
 • Centres comercials: tancats excepte botigues essencials amb menys de 800m2
 • Mercats no sedentaris: 30% de l’aforament total
 • Resta prohibida l’obertura de salons de jocs, casinos, sales de bingo.

Tots els establiments han de disposar de gels hidroalcoholics a disposició dels clients. Els establiments i locals comercials minoristes de més de 400 m2 de superfície útil d'exposició i venda han de disposar de sistemes de control de l’accés i de l’aforament en temps real.

Cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts oberts amb un 50% de la capacitat i màxim de 500 persones. 

Museus, biblioteques, arxius i sales d’exposicions al oberts al 50% d'aforament.

Instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un aforament màxim del 50% i control d’accés i en espais tancats amb màxim del 30%.

En el marc de les activitats extraescolars, resten permeses les activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar, les activitats extraescolars presencials organitzades pels centres educatius i fora d’ells, fins un màxim de 6 alumnes per aula i les activitats de l’àmbit del lleure educatiu, en grups de màxim 6 persones si es fan a l'interior.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20h. Se suspèn l'obertura al públic dels parcs, fires d'atraccions i activitats lúdiques.

Es mantenen les activitats docents presencials, en els cicles d'educació obligatoria i de règim especial. A les universitats l'ensenyament es a distància. 

En els actes religiosos i cerimònies civils (casaments, cerimònies fúnebres) l'assistència resta limitada al 30% de l'aforament. 

Els Serveis Socials i l'Oficina de l’Habitatge continuen prestant serveis per via telefònica, amb cita prèvia mitjançant el telèfon 010

Si pateixes una situació de vulnerabilitat alimentaria, pots sol·licitar accedir a la xarxa de distribució d’aliments a la ciutat que es canalitza a través de les entitats del tercer sector.

Si ets una persona dependent, pots sol·licitar accedir al Servei d’Atenció a Domicili (SAD) que garanteix el menjar a les persones més vulnerables que fins ara dinaven als casals de gent gran municipals i de la Generalitat, una tasca que fan les treballadores familiars.

Si ets una persona gran i necessites seguiment i suport, pots sol·licitar accedir al servei de teleassistència. Durant l'estat d'alarma s'ha ampliat el servei i es fan trucades de control a les persones usuàries per tal de garantir el seu benestar.

En residències de gent gran, persones amb discapacitat o habitatges tutelats estan permeses les visites però només als centres sense cap cas de COVID-19 o centres que tinguin ben delimitats els casos positius en zones preparades, i amb totes les mesures de seguretat.

Si tens un pis de lloguer i tens dificultats de pagament, has de saber que ja pots demanar la subvenció anual per al pagament del lloguer a la seu electronica de Gencat:
https://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer

Si ja tens concedit un ajut al lloguer i has de justificar-lo amb l’aportació dels rebuts, has de lliurar aquests rebuts de manera telemàtica a olh@l-h.cat

Si tens un pis amb hipoteca i tens dificultats de pagament, el Govern ha aprovat una moratòria de 3 mesos en el pagament d'hipoteques a persones que hagin reduït els seus ingressos o estiguin en situació d'atur pel coronavirus. Per tenir-hi dret, el deutor haurà de presentar una sol·licitud a l'entitat financera que hagi concedit el préstec acompanyant-la amb els documents que acrediten la seva situació de vulnerabilitat o d'una declaració responsable.

Si tens dificultats per fer front a les despeses d’aigua, llum i gas, recorda que durant l'Estat d'Alarma, cap companyia podrà tallar-te els subministraments. En cas de necessitat, les companyies hauran de flexibilitzar el pagament dels rebuts. S’ha aprovat una reducció d'un 50% en el cànon de l'aigua durant els mesos d’abril i maig.

Si ja tens concedit un bo social, has de saber que el tens prorrogat automàticament fins al setembre. S'amplia el col·lectiu de potencials perceptors de el bo social elèctric als autònoms que hagin cessat la seva activitat o vist reduïts els seus ingressos en més d'un 75%.

Consulta totes les mesures socials que l'Ajuntament ha engegat durant l'Estat d'alarma.

Trobareu un dossier actualitzat periòdicament amb les últimes mesures de suport impulsades per les diverses administracions públiques a www.dinamitzaciolocallh.cat

Si tens consultes i dubtes relacionats amb l’ocupació, truca al telèfon gratuït 900 924 879.

Si tens consultes com a autònoms i pimes davant la situació d’alarma a causa de la Covid-19, truca a la línia de telèfon gratuït, 900 924 925 o envia un correu electrònic a covid19empreses@l-h.cat

Si tens un establiment comercial i tens dubtes o consultes truca a la línia 93 402 60 24

A més, l’Ajuntament de L’Hospitalet i els principals agents socioeconòmics de la ciutat (UGT, CCOO, AEBALL i PIMEC) s'han coordinat per donar un servei d’atenció personalitzada en els  àmbits econòmic i laboral als treballadors/res, autònoms i pimes.

El Servei Local d’Ocupació ha posat a disposició de la ciutadania la versió telemàtica de la borsa de treball de punta a punta del procés. Si abans el primer pas d'aquest tràmit era exclusivament presencial, ara tothom es pot inscriure a la borsa per internet a través d'aquest enllaç.

D'altra banda, ja s'està donant també accés online als continguts dels itineraris d’informació, d'orientació i d'intermediació laboral que fins ara només es distribuïen a través de l'atenció personal presencial. Es tracta d'uns continguts orientatius que ajuden el demandant de feina a conèixer millor aspectes com les seves possibilitats, la realitat del mercat laboral i el dibuix d'una estratègia personal en els canals adequats. L'accés a aquests continguts ja es pot fer des d'aquest enllaç.

Les taxes que corresponen a les terrasses i als vetlladors de bars i restaurants i les que s’apliquen en els mercats ambulants, es reduirà de les quotes la part corresponent al temps durant el qual l’activitat o el servei han estat suspesos i/o tancats. Podeu consultar el calendari actualitzat a TRIBUTS.

L’atenció al ciutadà es farà preferentment de forma telemàtica a www.l-h.cat o telefònica al 010 (des de fora del municipi 900100277).

Presencialment, les set regidories de districte i l'OAC de L’Hospitalet reobren les seves portes. Aquesta atenció serà sempre amb cita prèvia, que cal demanar als telèfons 010 —si la trucada es fa des de L’Hospitalet— o 900 100 277 —si es truca des de fora del municipi.

Si has de pagar impostos, taxes i preus públics, recorda que s'han suspès els rebuts d'aquells serveis o drets que no s'estan gaudint (poliesportius municipals, escoles bressol, EMMCA, vetlladors, etc.). S'ha modificat el calendari del contribuent amb noves pròrrogues per donar suport a la ciutadania.

VEURE CALENDARI DEL CONTRIBUENT

Si tens un tràmit amb data limit, recorda que amb data 1 de juny s'han reanudat els terminis per a la tramitació dels procediments administratius així com la prescripció i caducitat per a l'exercici de qualsevol acció.

Si necessites fer tràmits per internet, recorda que s'han ampliat els supòsits d'ús de l'idCat Mòbil tant per a persones que disposen de la targeta d'identitat d'estranger (TIE) com per a persones amb la documentació caducada a partir del 14 de març.

Si ets una entitat i estàs pendent d'aportar documentació justificativa, recorda que amb data 1 de juny s'han reanudat els terminis de presentació de les justificacions de subvencions superiors a 60.000 euros, nominatives i requeriments d'aportació de documents.

Si el teu DNI està a punt de caducar, recorda que s'ha establert la pròrroga d'1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels documents que caduquin des de l'entrada en vigor de l'Estat d'Alarma.

Si tens un vehicle, recorda que les estancions de ITV ja han reprès el seu servei tot i que pots continuar utilitzant el vehicle encara que l'ITV hagi caducat durant la vigència de l'Estat d'Alarma. La vigència dels permisos de conducció que caduquin durant l'Estat d'Alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies i s'ha ajornat l’entrada en vigor de les sancions en la Zona de Baixes Emissions.

Creus que pots estar afectat pel Coronavirus?
Truca al 061 o informa del teu estat a través de l’aplicació “STOP COVID19 CAT”.

Tens una emergència?
Truca al 112 només si tens una necessitat immediata de presència policial, sanitària o de bombers.

Necessites parlar amb el teu CAP?
Els telèfons poden estar més saturats de l'habitual.
Si no aconsegueixes contactar, pots deixar nota perquè et tornin la trucada a 
https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_visites/Visites.aspx

Puc anar presencialment al meu CAP?
Les cites presencials només es faran amb cita prèvia. Els CAP Mossèn Cinto Verdaguer de Santa Eulàlia, Can Serra, Gornal i Sanfeliu de #LHospitalet tornaran a obrir de forma presencial a partir del 2 de juny, en horari de matí.

Com puc realitzar les gestions que habitualment feia al CAP?
La majoria de tràmits que es fan als CAP, incloses les consultes al teu metge, es poden fer a través d’internet a: https://lamevasalut.gencat.cat

Excepcionalment et podràs registrar a “La meva salut” a http://canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre

 • Receptes de llarga durada
  Si el teu tractament no necessitava cap modificació, pots anar directament a la teva farmàcia habitual amb la teva Targeta Sanitària i et donaran medicació per al proper mes. Si cal que et posis en contacte amb el CAP, el farmacèutic/ca t’ho indicarà.
   
 • Baixes mèdiques
  Si necessites tramitar o renovar una baixa laboral fes-ho per telèfon o a través del servei d’eConsulta que ofereix el portal “La meva salut”.Que he de fer si sento angoixa o malestar emocional per aquesta situació?

 • Els ciutadans i ciutadanes de L'Hospitalet que presentin malestar emocional a causa dels efectes del Covid19 i les seves repercussions, disposen del telèfon gratuït 900 922 272 
   
 • Els familiars de persones malaltes o mortes com a conseqüència de l'coronavirus disposen d'un servei especialitzat del Ministeri de Sanitat al 917007989 (de 9 a 20 h)
   
 • El personal de les Administracions Publiques que es troba sotmès a una situació d’estrès emocional fruit de la gravetat i la intensitat que la crisi sanitària està provocant en la realització de les seves tasques d’atenció o servei directe a la ciutadania tenen a la seva disposició el 93 472 50 50 (servei de la Diputació de Barcelona per als treballadors municipals) i el 91 700 79 90 (servei del Ministerio de Sanidad per a professionals amb intervenció directa com sanitaris o Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat)
   
 • El CatSalut ha habilitat la web gestioemocional.catsalut.cat on poder disposar d'eines per a l’avaluació i la millora de la salut emocional.

Com poden contactar les persones sordes amb els serveis sanitaris?
El 061 CatSalut Respon disposa d'una unitat d'intèrprets de la llengua de signes. Podeu accedir a través de les apps Telegram i Lifesize mitjançant les instruccions següents.

Instruccions d'accés al 061 en llengua de signes / Instrucciones de acceso al 061 en lengua de signos

L'atenció al ciutadà funciona amb normalitat tant a l'Oficina d'Atenció Ciutadana com a les Regidories dels Districte, sempre amb cita prèvia. Més informació a https://seuelectronica.l-h.cat/citaprevia.aspx

Les biblioteques i el museu funcionen amb normalitat amb un 50% d'aforament i mesures de seguretat. 

Els centres culturals, EMMCA, Teatre Joventut i Auditori Barradas poden realitzar activitats amb aforament limitat.

Tots els parcs de la ciutat estan oberts fins les 20h i resta permès l'ús de totes les zones infantils.

Els poliesportius i piscines municipals resten oberts amb limitacions i un 30% d'aforament

Els casals de gent gran, RESTEN TANCATS.

Si ho necessites, o si saps d’alguna dona en situació de violència, truca al 900 900 120 o al 016. Confidencial, gratuït i sense rastre. Atenció les 24 hores

S'ha habilitat un nou servei d'atenció psicològica per Whatsapp als números 682 916 136 i al 682 50 85 07

A L’Hospitalet el CAID fa tasques d’informació i seguiment de 9h a 14h amb cita prèvia.
Si vols contactar-hi, truca al 010 o envia un correu electrònic a caid@l-h.cat.

Voluntaris de L'H: ajuda a persones en situació de vulnerabilitat
L'Oficina #VoluntarisLH necessita un cop de mà per poder ajudar, en aquests dies complicats d'excepcionalitat, a les persones en situació de vulnerabilitat.
Si ets major d'edat, no formes part de cap col·lectiu de risc al Covid19 i vols oferir-te com a voluntari/voluntària et demanem que t'inscriguis a la borsa de Voluntariat. Les tècniques de l'Oficina de VoluntarisLH es posaran en contacte amb tu per explicar-te quin tipus de voluntariat es necessita i  explicar-vos totes les mesures i protocols sanitaris que hauràs d’aplicar. www.joventutlh.cat

LH Units: ajuda en la producció de viseres per a mascaretes de protecció
Grup d'escoles, entitats, empreses i persones que s'han unit per fabricar viseres protectores per aquells que més ho necessiten. Fan una crida per trobar voluntaris amb impressores 3D que els ajudin a augmentar la producció de viseres per a mascaretes de protecció per a personal de centres mèdics, hospitals, farmàcies i comerços. Pots trobar més informació a http://www.lhunits.cat/

Donació de material
Si teniu material sanitari (mascaretes, guants, gel desinfectant...) que vulgueu donar, envieu un correu electrònic a joventut@l-h.cat

Enllaços d'interès

Atenció ciutadana

Atenció ciutadana Mesures adoptades per fer fornt al Coronavirus

Segueix el minut a minut