Mesures Vigents

Fins al 3 de febrer de 2022

  • Ús obligatori de la mascareta per a totes les persones majors de 6 anys, excepte durant la pràctica d'esport a l'aire lliure amb una distància de seguretat
  • No es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22h i les 6h
  • Tancament de l'oci nocturn

CONSULTA LA RESOLUCIÓ SLT/99/2022

Dosis de reforç  

Si heu rebut la vacuna d’Oxford/AstraZeneca o J&J/Janssen podeu demanar cita independentment de la vostra edat sempre que hagin passat 3 mesos des de la finalització de la primera pauta de vacunació a la web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/

Si heu rebut la vacuna de Pfizer/BioNTech o Moderna/Lonza podeu demanar cita les persones majors de 18 anys o menors d'aquesta edat pero considerades amb patologies de risc, sempre que hagin passat més de 5 mesos (majors de 29 anys) o 8 mesos (18-29 anys) des de la de la finalització de la primera pauta de vacunació a la web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/

Si encara no t’has vacunat

Totes les persones majors de 5 anys poden demanar cita per iniciar la seva pauta vacunal a la web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/

Certificat COVID
Per accedir a molts establiments públic i viatjar, hauràs de presentar el teu certificat que demostri alguna d’aquestes tres situacions:
- Haver finalitzat la teva pauta vacunal fa més de 14 dies
- Haver-se recuperat de la COVID-19 fa menys de 6 mesos
- Haver realitzar una PCR o prova antigènica en un centre acreditat durant el temps de validesa d’aquesta prova (veure mapa)

En tots els casos, podràs descarregar el teu certificat a la web https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/
Recorda que la validesa del certificat es limitada. Si deixa de funcionar, pots tornar-ho a descarregar-ho a la mateixa web.

Certificat COVID - Establiments
Si tens un establiment i la normativa t’obliga a realitzar la validació dels certificats als teu clients, pots utilitzar l’eina https://verificacovid.gencat.cat/

La pandèmia ha creat una situació excepcional que ha demanat una reacció ferma, ràpida i unitària per pal·liar els efectes més greus sobre la ciutadania.

El Pacte de Ciutat neix d'aquesta necessitat com un gran consens ciutadà format pels diferents grups polítics municipals, pels agents socials que integren el Pacte local per l’ocupació (UGT, CCOO, PIMEC i AEBALL), per les entitats representades al Consell de Ciutat —màxim òrgan de participació de la ciutat—, pel teixit associatiu, pels agents dels sectors econòmic, cultural, educatiu i pel moviment veïnal representat per la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de L’Hospitalet.

L'Ajuntament de L'Hospitalet té la responsabilitat, però sobretot la voluntat, de garantir que cap dels nostres veïns i veïnes quedi enrere a causa de la pandèmia.

El Pacte de Ciutat, es composa actualment de 224 accions concretes separades en 4 entorns: urbà, econòmic, social e institucional. Un grup de treball, composat per tots els signants del mateix, segueix i posa en comú l’evolució de les accions de cara als retiments periòdics que semestralment es realitzen de forma pública.

Coneix les mesures del Pacte de Ciutat.

Enllaços d'interès

Atenció ciutadana

Atenció ciutadana Mesures adoptades per fer fornt al Coronavirus

Segueix el minut a minut